Udskriv

Konkreter til dagprogram

Projekt “De ku’, vi lærte sammen forandrer vi os”, Specialrådgivningen Sønderjyllands Amt 1992

Fra dette projekt har man gode erfaringer med at anvende konkreter både til blinde og til brugere, for hvem et billede er for abstrakt. Eksempler på konkreter kan være en toiletrulle, der har betydningen at gå på toilettet, eller et glas for betydningen at drikke.

Konkreterne blev brugt til en gennemgang af dagforløb, ved overgang til en ny aktivitet – det vil sige både til at skabe en forventning om aktiviteten og til at vælge aktivitet. Man brugte både fælles og individuelle konkreter og erfarede, at det er vigtigt, at de er let tilgængelige for såvel brugerne som personalet.

Læs mere:
Kommunikationsgruppen under projekt “Beskæftigelse af svært udviklingshæmmede”: “De ku’, vi lærte sammen forandrer vi os”. Specialrådgivningen Sønderjyllands Amt 1992.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS