Udskriv

Kommunikation med mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog

Denne hjemmeside henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksne mennesker, som ikke har noget verbalt sprog. Det er naturligvis en balancegang at ramme så forskellige målgrupper som pårørende, socialpædagoger, psykologer og studerende – men det er umagen værd at skabe dialog mellem erfaringerne fra praksis og de teoretiske forståelsesrammer. Relevante tekster, adresser eller lignende til hjemmesiden opfordres til at blive tilsendt ktc@sus.dk.

Hjemmesiden er udsprunget af et projekt, der havde til formål at afprøve og udvikle kommunikationsmetoder til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog. Projektet blev finansieret af Socialministeriet og udført i perioden maj 2003 til november 2005 af Socialt Udviklingscenter SUS. For mere dybdegående viden om projektet henvises til rapporten “Der skal to til en tango” ved Birger Perlt, Jesper Holst, Kirsten Nielsen og Pauline Hagensen. Der er en håndbog under udarbejdelse.

Download eller bestil rapporten “Der skal to til en tango”

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS